Friday, October 8, 2010

Penampungan BCB Seyegan

Lokasi :
Seyegan, Kab.Sleman

Lokasi Penampungan BCB Seyegan
Sejarah :
Penampungan BCB Seyegan berada diseberang lapangan tennis seyegan dan berada sekitar beberapa km dari penampungan BCB mlati. Benda-benda purbakala di lokasi ini merupakan temuan dari dusun-dusun yg berada di daerah seyegan. Sama seperti di turi ataupun mlati benda-benda purbakala tersebut dibawa ke lokasi penampungan ini demi menjaga keamanan dan memudahkan penelitian.

Benda purbakala koleksi penampungan BCB seyegan
Yoni
Arca Buddha
Arca Nandi
Batu berelief
Makara
Untuk BCB yang dikoleksi tidak sebanyak di mlati, diantaranya arca Hindhu, arca Buddha, arca nandi, yoni dan arfetak-arfetak candi.

No comments:

Post a Comment